Select your language

Select your language


Flinke fagfolk til bygg- og anlegg NÅ?!
 • Et annerledes bemanningsselskap

  -

  Et annerledes bemanningsselskap

  - basert på fagkunnskap, yrkesstolthet, trivsel

  og en dose rock'n roll

 • En lykkelig medarbeider er en god medarbeider

  -

  En lykkelig medarbeider er en god medarbeider
 • Våre folk leverer. Alltid. Uansett.

  -

  Våre folk leverer. Alltid. Uansett.

   Vicarios hjemmeside legges nå død, da LO og regjeringen har funnet det for godt å forby innleie i byggebransjen i vårt område. Kan hende kommer vi tilbake, men inntil videre kan vi hjelpe deg gjennom Vigruppen AS. Vi har heldigvis klart å beholde mange av våre beste, men 120 er oppsagt og har reist hjem eller meldt seg arbeidsledige på NAV.

Besøk oss inntil videre på:     

Et annerledes bemanningsselskap

Tidene forandrer seg. Akkurat som bedrifters behov gjør det. Derfor har vi i Vicario tatt mål av oss til å fornye og forbedre bransjen, i takt med disse forandringene. Behovet for å få inn dyktige folk, for kortere eller lengre perioder – raskt!! – bare øker. For alltid å kunne levere de beste, har vi satt følgende krav til oss selv:

Vi skal være best på å plukke ut de beste fagarbeiderne. Vi skal være best på å forberede dem på hva som møter dem der ute. Vi skal være best på å utvikle folk, både faglig og menneskelig. Vi skal være best på å ivareta deres interesser og gi dem trygghet. Og så skal vi være best på å gi dem et godt liv. Filosofien er ganske enkel:

En lykkelig medarbeider er en god medarbeider.
Tro

Det handler om å ha troen
på det vi holder på med. Tro
kan flytte fjell. Og det har vi planer om å gjøre i Vicario.

Trøkk

Skal vi nærme oss visjonen og oppnå det vi ønsker, må vi
ha trøkk. Det handler om energi, lidenskap og utholdenhet.

Kjærlighet

I en bransje som handler om mennesker, er det essensielt at vi føler en kjærlighet for faget, og ikke minst; for mennesker generelt.