Select your language

Select your language


Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. For Vicario er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Når samler Vicario inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

  • Du har sendt oss en henvendelse eller klage
  • Du har søkt jobb hos oss
  • Du besøker vår hjemmeside www.vicario.no
  • Du benytter Recman
  • En jobbsøker har angitt deg som referanse
  • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven

 

PERSONOPPLYSNINGER OG ANSVAR

Behandlingsansvarlig

Vicario AS
Anthon Walles vei 34 B
1337 SANDVIKA

 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger hentes inn for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift. Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som vi samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernerklæringen. Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for vil bli slettet fortløpende. Vi lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

 

LINKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller linker til andre nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.