Select your language

Select your language


SE ETTER VICARIO-LOGOEN!

Vicario har folk i arbeid over hele Norge. Spesielt i bygg- og anleggsbransjen, der vi har en stor gjeng av våre fantastiske medarbeidere ute i felten. Vi føler i sterk grad at vi er med på å bygge landet. Og det skorter ikke på utfordringer. Men som det heter: ”When the going gets tough, the tough get going”.

Check it out!